Loading...

za. 07 en 14 jan. 2023 - baesemsjtaeke


 Zoea-es eeder jaor gaon wae auch dit jaor weer baesemsjtaeke.

Wae beginne zaoterdig 7 jannewarie en maake op 14 jannewarie nog ein runj.
Wae sjtaeke de baesem taege ein biejnao vriejwillige biejdraage.

Hubtj gae d'r geine mer wiltj gae d'r waal eine ? Klik den hiej en besjtel.
Hubtj gae d'r waal ein mer woortj gae neet toes om te betaale ? Klik den hiej om alsnog te betaale.

gebroek_baesem4