Loading...

2014


 gesjiedenis 2014bgesjiedenis 2014c

Ein bewaoge jaor.
In naovolging van Paul, Boon, Peter en Jack waerdj Charles dit jaor boerebroedegom. Net zoea-es in 2013 waerdj 't broedspaar tiedes 't fiëste oppe wei bekindj gemaaktj.
't Trio van väörig jaor duit auch dit jaor weer mit aan de leedjesaovendj, jaomer genog redde ze 't net neet om te winne.
Jan en Charles gaon oet vervaeling nuuj versieringen inein knutsele väör biej de prinse en prinses. 't Resultaat van dees kreativiteit moog d'r zeen.
Väör de léste kiër waerdj de weitaart es "vast" kedo vanne wei weggegaeve.
Wae bezinne os op ein nuuj kedo en rondj de ellefdje vanne ellefdje waerdj nao ein zorgvuldige selectie gesjtartj mit 't brouwe van 't enige echte weibeer.
Charles besjloetj aan 't inj van 't jaor om wei-loos wiejer te gaon. 

gesjiedenis 2014agesjiedenis2014d


 
gesjiedenis puntj
van 2009 toet 3x11
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019