Loading...

in 't Hollands


HET BEGIN

Enkele leden van de spaarkas van café aan de Kirk besloten die maandag na het kaslichten om het Raadhuisplein tijdens de carnaval om te dopen in Sjaopswei, hetgeen in een grijs verleden ook al gebeurde.
Ze voegde daad bij woord, de aan het Raadhuisplein gevestigde ondernemers werden gevraagd om samen met de “heren van de Sjaopswei” het Raadhuisplein om te dopen, en woensdag 15 januari was het zover, een nummerplaat met “Sjaopswei” werd aan de gevel van café aan de Kirk bevestigd.
Maar hoe verder, wat kunnen we verder betekenen voor de Horner carnaval ?
Allereerst werd de groep uitgebreid, No Hoogmans, Peter Wolters, Paul Wolters en Jaac Waeyen kregen versterking van  Ton Vermeulen, Harrie Caris en Paul Meevissen. Er werd een nieuwe activiteit gepland, het in verval geraakte “waever maake” als afsluiting van de carnaval op “vastelaovesdinsdig” werd nieuw leven in geblazen.

 

DE EERSTE PRINS OP DE WEI

Het carnavalsseizoen van 1987 stond voor de deur en er moest wat gebeuren om het omdopen van het Raadhuisplein naar Sjaopswei wat meer cachet te geven. Het omdopen van het Raadhuisplein werd het ‘openen van de Sjaopswei’. Vooruitlopend op het idee van de Sjaopsköp, de regerend carnavalsvereniging van Horn, om ooit een carnavalsmonument in Horn te plaatsen, werd besloten om tijdens het openen van de Sjaopswei een alternatief carnavalsmonument te onthullen. En wat zou het mooi zijn als de regerend prins dat zou doen. De Sjaopsköp werden benaderd en schoorvoetend gaven ze toe aan het verzoek. Schoorvoetend omdat ze de Sjaopswei destijds nog als concurrentie zagen. Het alternatief monument werd geplaatst, er waren heuse schapen geregeld en prins Cel I opende de Sjaopswei. De media sprak van een nieuwe carnavalstraditie in Horn hetgeen door menigeen niet geloofd werd.
In de loop der jaren groeide de Sjaopswei in aanzien, er werden steeds weer activiteiten toegevoegd aan het program van de vriendenclub.
Zo werd het raadhuisplein tijdens de carnaval opgefleurd met schapen in de lantaarnpalen, werd op de ellefde van de ellefde het vijfde seizoen geopend, ging de Sjaopswei als vast onderdeel het prinselijk huis versieren (en in de loop der jaren ook de jeugdprins en prinses, de boer en boerin, de Bacchus en het kinderboerenpaar). Het versieren van deze huizen is in de loop der tijden uit gegroeid tot een ware happening.

 

HET BEZEMSTEKEN

In 1990 wordt een heel oude traditie in ere hersteld, het bezemsteken.
Een bezem aan de gevel staat symbool voor gastvrijheid. Als alles in huis gereinigd is en je de gasten kunt ontvangen heb je het werktuig waarmee gereinigd is (in dit geval de bezem) niet meer nodig en kun je hem aan de gevel hangen als teken dat het werk gedaan is en de gasten welkom zijn.
De Sjaopswei ging het bezemsteken op zich nemen, de bezems destijds gesierd met serpentines en ballonnen werden tegen een vrijwillige bijdrage opgehangen en op aswoensdag weer opgehaald.
Wat destijds begon op een zaterdagmorgen met een stuk of tien bezems, is uitgegroeid tot een behoorlijke taak waar op drie zaterdagen met twee teams meer dan 650 bezems gehangen worden, compleet met carnavalslint en de rood-geel-groene vlaggetjes. En al die bezems worden ook nog eens zelf gemaakt.
De eerste opbrengsten werden gebruikt om de jeugdprins van Lemkes een nieuwe prinsensteek te schenken, in navolging van de ‘grote’ prins kreeg nu ook de nieuwe jeugdprins jaarlijks zijn eigen steek. Voor dit en nog veel meer wordt de gehele Sjaopswei in 1993 erelid van jeugdcarnavalsvereniging de Lemkes.

 

HET WORDT SERIEUS

In 1992 moeten de zaken serieuzer aangepakt worden en de vriendenclub veranderd in een serieuze stichting met officiële statuten en een inschrijving in de kamer van koophandel.
In dit jaar ondervind het Raadhuisplein een metamorfose waardoor het gras verdwijnt.
We zijn beland in 1996,  burgemeester Heymans vind het hoog tijd dat de carnavalsverenigingen van de vier kerkdorpen van de toenmalige gemeente Haelen meer gaan samenwerken, van iedere vereniging werd een ambassadeur benoemt die dit moet gaan bevorderen. Helaas is dit initiatief nooit verder gekomen als het op toerbeurt gezamenlijk openen van het carnavalsseizoen, meestal op de zaterdag na de ellefde van de ellefde.

 

EEN BIJZONDERE ONDERSCHEIDING

De “gouwe baesem” doet in 1999 zijn intrede. Een door de Sjaopswei in het leven geroepen onderscheiding voor iemand die zich in de ogen van de Sjaopswei op een speciale manier heeft ingezet voor de Haörder vastelaovendj in het algemeen en de Sjaopswei in het bijzonder.
Een symbolische onderscheiding want de ontvanger krijgt de eer en wordt bijgeschreven in de reeks van “gouwe baesem”-dragers. In dit jaar wordt de jubilerende joekskapel Blaere en Vertaere geëerd, gevolgd door Jaac Waeyen in 2000, in 2003 vorst Arno, Paul Jereskes was in 2008 aan de beurt en in 2013 werden Margriet en Wil van Rooijen door de Sjaopswei onderscheiden. In het jubileumjaar van de Sjaopswei (3x11) werd Marlon vd Venne – Geraedts gelauwerd met de hoogste onderscheiding en in 2021 viel de eer te beurt aan de heren Wiel Vermeulen en Sef Hofman.

 

WEIBIER EN MEER

De Sjaopswei dobbert verder over het woelige carnavalswater, er worden allerlei leuke, grappige acts verzonnen om het openen van de Sjaopswei meer inhoud te geven.
De meest ludieke kadoos voor de prinsenreceptie worden bedacht.
Er worden nieuwe doelen voor het bezemgeld gevonden zoals het bekostigen van de jaarlijkse carnavalsworkshop op de lagere school en het jaarlijks schenken van de Bacchusbeker.
We vinden een hobbybrouwer die het unieke weibier gaat brouwen, het weibier gaat de weitaart vervangen die jarenlang als kadoo op de diverse recepties diende.
Het feit dat uit gelederen van de Sjaopswei prinsen, boeren, bacchus en een adjudant wordt gekozen ondersteund de gedachte dat de Sjaopswei een goede kweekvijver is voor de echte carnavalsvierder.
Onze leden gaan op cursus en worden evenementen verkeersregelaar, tijdens de optochten, Sinterklaas, Sint Maarten en tal van andere activiteiten doen de organisatoren een beroep op de Wei.

 

DE JUBILEEJUM BANK

En zo stevende de Sjaopswei af op haar 3x11 jarig jubileum in 2019.
Een jubileum dat een mijlpaal verdiend, een mijlpaal in de vorm van een “vasteloavesbank”. Een bank die de saamhorigheid met carnaval benadrukt: “vastelaovend maake wae saame”. Samen met een tiental vrijwilligers van diverse Horner (carnavals-)verenigingen is de bank voorzien van een mozaïek. Een dikke 450 uur werk en ruim 18.000 steentjes laten een fantastisch resultaat zijn, een resultaat waar alle Horner carnavalsverenigingen in terug te vinden zijn, een resultaat dat nog lang op de Sjaopswei zal staan pronken.


weer nao 't Häörs plat