Loading...

de gouwe baesem


De gouwe baesem is door de Sjaopswei in 't laeve geroope om miense te bedanke, miense die zich op ein sjpeciaal meneer verdeenstelik hubbe gemaaktj väör de vastelaovendj in 't algemein of de Sjaopswei in 't biezunjer. 
De gouwe baesem is ein symbolische ongersjejïng, diene naam waerdj op ein plaquette gegraveerdj, dees plaquette hintj biej "aan de Kirk".
't Is neet zoea det eeder jaor eine gouwe baesem oetgereikt waerdj, de Sjaopswei reiktj allein eine gouwe baesem oet es eemes dae volgens de wei echt verdeentj haet.
Sins 2023 kriegtj de drager van de gouwe baesem eine gouwe wimpel in ziene baesem.

 gebroeke_gouwebaesem

De Sjaopswei haet in de loup der jaore de volgendje miense bedanktj door aan häör de gouwe baesem oet te reike:

in 1999: de jubilerendje Joekskapel Blaere en Vertaere väör häöre inzet tiedes de vastealovend en 't muzikaal ongersjteune van de Sjaopswei op tal van aktiviteite.

in 2000: Jaac Waeyen, mede oprichter en bedinker van 't baesemsjtaeke, 't naotrekke van de gebroeke, 't maake van medaalies en 't op de achtergrondj aktief zeen.

in 2003: sjeidend vôrs Arno väör ziene onvermeujbare inzet väör de Häörder vastelaovend en daomit auch 't werm hert det hae de Sjaopswei toedreugtj.

in 2008: ooze gasthiër Paul Jereskes, 25 jaor oetbater, 2x11 jaor zorgtj hae det de wei ein perfect getaptj glaas beer kriegtj, sjponsoring op de achtergrondj en mitdinke äöver aktiviteite.

in 2013: Magriet en Wil van Rooijen väör de tomeloze inzet biej de jubilerendje Lemkes, onvermeujbaar betrokke biej de Häörder vastelaovendj.

in 2019: Marlon van de Venne, väöle hongerdje vlegskes genejd en väöle herstelwerkzaamheden aan onger angere oos pakke oetgeveurdj.

in 2022: Sef Hofman en Wiel Vermeulen, al 3x11 jaor de baesem en al 3x11 jaor waere wae royaal väörzeen van Jägermeister tiedes 't baesemsjtaeke.

 


 truuk